Monitoring klimaatbeleid

We staan voor een urgente en unieke klimaatopgave. De benodigde systeemveranderingen maken de opgave niet alleen een technologische uitdaging maar ook een maatschappelijke veranderingsopgave. Dit stelt nieuwe eisen aan beleid en toezicht. Onze aanbevelingen aan het parlement en het komende kabinet benadrukken het belang van het centraal stellen van systeemtransities, het gericht houden van de blik op 2050 en de noodzaak van een eerlijke transitie.

DownloadWetenschapstoets Klimaatbeleid (.PDF, 8 pagina’s). Toets conform artikel 3.1 Comptabiliteitswet 2016 (hierna: 3.1 CW).

Oordeel op basis van externe toetsing door: prof. dr. Heleen de Coninck, Technische Universiteit Eindhoven en prof. dr. Gert Jan Kramer, Universiteit Utrecht. Rapporteur Lammert van Raan. Klimaatverantwoording bestaande uit: de Klimaatwet, Klimaat- en Energieverkenning (KEV), Klimaatnota, Klimaatmonitor (incl. bijlagen).

Heleen de Coninck heeft zitting in de expertisekring Klimaat van de Afdeling Advisering van de Raad van State en coördineerde hoofdstuk 4 (Strengthening and Implementing the Global Response) van het IPCC rapport ‘Global Warming of 1,5oC’.

Gert Jan Kramer is voorzitter van het Sustainable Industry Lab en was een van de academische reviewers van de PBL doorrekening van het Klimaatakkoord.  • First Published
  • 21 May 2021
  • Information
  • Bevindingen en aanbevelingen van een ‘wetenschapstoets’ op het klimaatbeleid op verzoek van de Commissie EZK van de Tweede Kamer. (only in Dutch)

Stichting The Sustainable Industry Lab

Princetonlaan 8a, 3584 CB Utrecht,
The Netherlands
P. O. Box 80.115, 3508 TC Utrecht,
The Netherlands

Email: info@sustainableindustrylab.nl
Chamber of Commerce: 80381375

Follow us: Twitter · LinkedIn