Sander Kes

Govermental member

Kes

Sander Kes is coördinerend beleidsadviseur in team Verduurzaming Industrie, directie Topsectoren en Industriebeleid van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.


Affiliation · Personal page

Stichting The Sustainable Industry Lab

Princetonlaan 8a, 3584 CB Utrecht,
The Netherlands
P. O. Box 80.115, 3508 TC Utrecht,
The Netherlands

Email: info@sustainableindustrylab.nl
Chamber of Commerce: 80381375

Follow us: Twitter · LinkedIn