Carolien Gehrels

Industry member

Gehrels

Carolien Gehrels is European Cities Director bij Arcadis. Daarnaast bekleedt zij diverse bestuursfuncties, waaronder die van lid van de raad van toezicht van de TU Delft, het Forum voor Stedelijke Vernieuwing, Wereldwaternet, en het Ontwerp- en Bouwplatform van De Bouwagenda. Van 2006 tot 2014 was zij wethouder van de gemeente Amsterdam (en vanaf 2012 locoburgemeester), waar zij onder andere verantwoordelijk was voor kunst en cultuur, economische zaken, bedrijven, deelnemingen, water, monumenten en lokale media. In oktober 2019 is zij door de Minister van Economische Zaken benoemd tot voorzitter van de Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie, wat leidde tot het TIKI-advies in mei 2020. Dit was aanleiding haar te benoemen tot voorzitter van het Uitvoeringsoverleg Industrie, tot lid van de Stuurgroep PIDI en in de Stuurgroep Extra Opgave, die in april 2021 met een advies komt. Ook is ze medeorganisator van de Industrie- en Energietop op 26 maart 2021.


Affiliation · Personal page

Stichting The Sustainable Industry Lab

Princetonlaan 8a, 3584 CB Utrecht,
The Netherlands
P. O. Box 80.115, 3508 TC Utrecht,
The Netherlands

Email: info@sustainableindustrylab.nl
Chamber of Commerce: 80381375

Follow us: Twitter · LinkedIn